Przydatne informacje

Dane firmy

ANIATRANS Erwin Ryszka

Nazwa firmy

Lotnicza 8, 58-260 Bielawa

Adres firmy

Erwin Ryszka

Właściciel firmy

PL8821815747

NIP UE

020443124

Regon

Dane kontaktowe

535-44-77-19

Erwin Ryszka - właściciel firmy

535-92-11-55

Anna Ryszka - logistyka, księgowość

791-05-55-77

Daniel Skreczko - obsługa klienta

biuro@aniatrans.pl

Adres e-mail

www.aniatrans.pl

Adres internetowy

Konta bankowe

Bank Zachodni WBK 1 Oddział w Bielawie

Nazwa banku

32 1090 2284 0000 0001 1844 7827

Numer konta do wpłat w PLN

31 1090 2284 0000 0001 1844 7845

Numer konta do wpłat w EUR

PL 31 1090 2284 0000 0001 1844 7845

IBAN (International Bank Account Number)

WBKPPLPP

Kod SWIFT (BIC code)

Regon
.pdf

Zaświadczenie dokonania wpisu do rejestru REGON.

NIP UE
.pdf

Potwierdzenie zarejestrowania jako PODATNIKA VAT UE.

CEIDG
.pdf

Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

OCP
.pdf

Dokument potwierdzający ubezpieczenie OC Przewoźnika.

Korespondencja papierowa

Wszelką korespondencję w formie papierowej należy kierować na adres siedziby naszej firmy, Lotnicza 8, 58-260 Bielawa.